voorbeeld

 

Aan de hand van drie stappen wordt in dit voorbeeld geschetst hoe u een gelukkiger mens kunt worden en leiding krijgt over de eigen persoonlijkheid. 

 

 

Intro.

Stel je bent de harde werker die vaak na sluitingstijd nog een paar uur doorwerkt om deadlines te halen en daardoor het gezin op de tweede plaats zet. Je werkt zo hard omdat je vindt dat ‘het werk voor het gezin gaat’ en je van jezelf en anderen geen fouten accepteert. Het contact dat je met collega’s hebt is zakelijk en afstandelijk te noemen. Indien ze hun werk te laat inleveren of als de kwaliteit niet aan je eisen voldoet, toon je weinig begrip. Op deze manier werk je eigenlijk al jaren, maar zo langzamerhand raak je wat vermoeid en merk je dat de relaties binnen het gezin en op het werk stroever verlopen. Het kost allemaal steeds meer energie, je ervaart steeds minder plezier in wat je doet en er komen minder goede ideeën uit je vingers.
Hiernaast houd je er ook van om alles strak onder controle te houden. Als dit niet het geval is word je nerveus en vraag je je af ‘wat anderen van je denken’. ’s Avonds check je regelmatig en gespannen je mail en tref je voorbereidingen voor de rest van de week omdat je er ‘anders toch continu aan zou blijven denken’.

Stap 1: Inzicht krijgen.
Als je op zoek gaat naar de oorzaken van je vermoeidheidsklachten kan het zijn dat je bij jezelf een subpersoon ontdekt die ‘de perfectionist’ genoemd zou kunnen worden. Dit patroon, deze kant van jezelf, vraagt al je energie omdat er geen fouten gemaakt mogen worden. De perfectionist accepteert geen fouten en steekt enorm veel energie in denkwerk om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt.
Hiernaast zou er in de geschetste controledrang een subpersoon herkend kunnen worden die ‘de controleur’ genoemd zou kunnen worden. Ook dit kost veel energie omdat de controleur denkt dat vertrouwen goed, maar controle altijd beter is. Dit zorgt voor veel onrust en kan relaties verstoren.
De reden van deze patronen kan zijn dat er een bepaalde angst aanwezig is om de zekerheid die de baan biedt, te verliezen. Deze angst is de drijfveer om koste wat kost perfectie en controle na te streven en te voorkomen dat je positie op het werk ter discussie komt te staan.
En hoe voel je je als perfectionist of als controleur? Gelukkig? Humorvol en in goed contact met collega’s? Praat je over persoonlijke onderwerpen? Waarschijnlijk niet. De perfectionist of controleur leidt een individualistisch bestaan en kost veel energie. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van vermoeidheid, uitputting of burnout.

Stap 2. De oorzaak wegnemen.
In jouw Psychosynthese Counselingtraject ga je op zoek naar het ontstaan van bijvoorbeeld de subpersonen de perfectionist en de controleur. Wanneer zijn ze ontstaan en waarom? Misschien ligt er een oorzaak in je opvoeding of is er het een situatie geweest tijdens de middelbare school waarbij het je duidelijk werd dat ‘presteren essentieel is in het leven’ en het zaad is gepland voor een faalangst die aan de controleur en de perfectionist ten grondslag zou kunnen liggen.
Binnen Psychosynthese worden de opgedane inzichten uit het verleden continu vertaald naar het heden, naar je huidige situatie. Hoe herken je het verleden in je huidige werk? Wat kunt je nu veranderen en hoe denk je dat te gaan doen?

Stap 3. In de toekomst voorkomen.
Om te voorkomen dat je problemen in de toekomst opnieuw kunnen ontstaan, leer je in deze laatste stap je ‘zelf’ kennen, het innerlijk rustpunt in je persoonlijkheid van waaruit je jouw subpersonen aan gaat sturen. Hierdoor versterk je je persoonlijkheid en kun je je gedrag veranderen.
Omdat je zo zelfvertrouwen ontwikkelt, verdwijnt de angst die de drijfveer is voor de perfectionist en de controleur en kunnen kwaliteiten zichtbaar worden die in deze subpersonen liggen opgesloten. De perfectionist zou de kwaliteit oog voor detail in zich kunnen bergen terwijl dat voor de controleur het houden van overzicht zou kunnen zijn.

Door Psychosynthese word je meer en meer jezelf. Omdat je in contact staat met je kwaliteiten, ben je rustiger, wijzer en gelukkiger.