persoonlijk leiderschap

Bent u als (leidinggevend) professional op zoek naar een methode die u kan helpen om een beter mens en een betere manager of leidinggevende te worden? Om een betere versie van uzelf te worden? Overweeg dan eens om een Psychosynthese Counselingtraject af te nemen.

Tijdens dit traject wordt u begeleid in de ontwikkeling van de persoonlijkheid: de belangrijkste tool die u ter beschikking staat om uw doelen te bereiken.

U leert de persoonlijkheid aan te sturen door zich bewust te worden van patronen die uw groei in de weg staan, op persoonlijk vlak maar bijvoorbeeld ook in teamverband.

Het inzicht dat u krijgt in de niet-rationele processen die zich in onze persoonlijkheid voltrekken, stelt u in staat om zich op emotioneel en relationeel gebied verder te ontwikkelen.

Op deze site wordt de methode Psychosynthese verder toegelicht. Psychosynthese Counselingtrajecten worden op maat aangeboden en kunnen op individuele basis en in teamverband worden ingezet.

Hoe worden we een betere versie van onszelf?

Vaak ervaren we in onze persoonlijkheid allerlei problemen (zoals stress, faalangst of perfectionisme) die het bereiken van de resultaten in de weg staan. Bij Psychosynthese leert u de vaardigheden die nodig zijn om persoonlijke problemen zelfstandig aan te pakken. Zo wordt de kwaliteit van uw leven en dat van de mensen om u heen verbeterd. U wordt gelukkiger en ervaart veel meer plezier in wat u doet. Uw zelfvertrouwen neemt toe, uw uitstraling verbetert en u communiceert effectiever.

Het doel van Psychosynthese Counseling is om vanuit persoonlijke kracht en potentieel te kunnen leven en werken.

Problemen die we tegenkomen op professioneel vlak en privé, zouden kunnen ontstaan doordat we alles krampachtig onder controle proberen te houden. Het volgende voorbeeld kan dit verhelderen: stelt u zich eens voor dat u zichzelf vanwege de angst om fouten te maken, verplicht om per se een paar uur langer (na sluitingstijd) door te werken en het werk zo perfect mogelijk af te leveren; het zou kunnen dat u dit doet omdat het erg lastig voor u is om het werk los te laten.
Door op deze manier “krampachtig” te leven, kunnen we (ongemerkt) in dit soort gedragspatronen vast komen te zitten. Het is niet makkelijk om eruit te stappen en ze te veranderen.

Een gevolg van zo’n gedragspatroon kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde signalen uit de markt of van collega’s niet opgemerkt worden en dat dit de basis vormt voor verkeerde beslissingen.

Subpersonen.

Binnen Psychosynthese Counseling worden deze gedragspatronen ‘subpersonen’ genoemd. Dit zijn kanten van onze persoonlijkheid die nodig zijn om ons dagelijks leven vorm te geven, maar waar men dus ook in kan doorschieten.
In onze persoonlijkheid kan er sprake zijn van allerlei combinaties van subpersonen. Zo kunnen er binnen één en dezelfde persoon (bijvoorbeeld) de volgende subpersonen actief zijn: een vader, een docent, een perfectionist, een faalangstige en een controleur. Al deze subpersonen hebben hun eigen, soms tegenstrijdige, gedachten en gevoelens. Hierdoor kunnen we onze binnenwereld als chaotisch en vermoeiend ervaren.

Als we doorschieten in een of meerdere subpersonen betekent dit dat we ons er te veel mee vereenzelvigen: we vallen er mee samen en denken dat we bijvoorbeeld subpersoon de perfectionist zijn. Dit wordt aan de hand van het volgende voorbeeld toegelicht.

Stelt u zich eens voor dat een manager zijn nieuwe product-voorstel presenteert tijdens een teamvergadering en dat dit door zijn collega’s wordt afgewezen. Wanneer hij niet bij zichzelf is, is de kans groot dat hij dit als bijzonder onplezierig ervaart. Hij voelt dat hij heeft gefaald en stelt vast dat het niet perfect was. Hij vindt dat hij onvoldoende tijd aan het uitwerken van het voorstel heeft besteed, want anders zou het wel zijn aangenomen door het team! Hij heeft er last van en hij neemt het mee naar de volgende teammeeting die er om deze reden niet beter op wordt. Zijn vertrouwen heeft een deuk opgelopen; hij neemt de afwijzing persoonlijk. Misschien heeft hij zelfs last van gedachten als ‘zie je wel? Had ik wel gedacht’, of hij vloekt eens stevig.

Een zeer herkenbare situatie die uiteindelijk tot gevolg kan hebben dat de manager minder effectief is in wat hij doet en dat zijn interne en externe relaties verslechteren. In de voorbeeldsituatie valt hij samen met zijn subpersonen: hij is niet meer in balans en mist zijn ‘innerlijk rustpunt’ van waaruit hij met wijsheid kan handelen.

Het zelf.

Binnen Psychosynthese Counseling wordt dit ‘innerlijk rustpunt’ het zelf genoemd. Dit is het centrum van onze persoonlijkheid van waaruit we onze subpersonen aan kunnen sturen om zo te voorkomen dat we er in vast komen te zitten en er in door zullen schieten. Hierdoor worden we meer en meer onszelf en komen we in contact met onze kwaliteiten zoals kracht, rust en wijsheid.

In contact met het zelf zou de manager uit het bovenstaande voorbeeld kunnen inzien dat hij zich ‘te’ perfectionistisch heeft gedragen en dat het met hem ‘op de loop is gegaan’. Als hij aan de hand van Psychosynthese Counseling heeft geleerd om zijn persoonlijkheid aan te sturen, dan kan hij op ieder moment besluiten om zijn houding en gedrag te veranderen zodat hij de afwijzing niet als persoonlijk ervaart. Hij kan zich open stellen voor wat er in zijn omgeving gebeurt, in plaats van zich door stress of angst te laten leiden.

Psychosynthese is een ervaringsgerichte en hartsverbonden psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli.