burnout en stress

 

Veel mensen hebben last van burnout-verschijnselen, stress, depressieve gevoelens en willen hier graag vanaf. Ze hebben last van gedachten als: ‘Ik kan mijn werk niet meer doen, ik voel me steeds vaker uitgeput, hoe zou dat toch komen?’…waar komt mijn stress vandaan? Ik word er gek van!’.

 

 

Psychosynthese Counseling ondersteunt bij het hersteltraject van bovenstaande problemen en biedt tegelijkertijd handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. Op deze site wordt de methode verder toegelicht. Verder wordt het ‘Ierland Psychosynthese Counselingtraject’ omschreven; een traject waarin een 10-daags verblijf in Donegal (Ierland) is opgenomen.

Het doel van Psychosynthese Counseling is om vanuit persoonlijke kracht en potentieel te kunnen leven en werken.

De inhoud van een Psychosynthese Counselingtraject kan van persoon tot persoon variëren omdat ze altijd afgestemd wordt op de ontwikkelbehoefte van de cliënt. Zo zou een traject bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aantal ‘1 op 1’-sessies of zouden er groepssessies deel van uit kunnen maken.

Door een Psychosynthese Counselingtraject te volgen leert u de vaardigheden die nodig zijn om persoonlijke problemen zelfstandig aan te pakken. Zo wordt de kwaliteit van uw leven en dat van de mensen om u heen verbeterd. U wordt gelukkiger en ervaart veel meer plezier.

Hoe worden we gelukkiger?

Problemen zoals hierboven genoemd, kunnen ontstaan doordat we alles krampachtig onder controle proberen te houden. Het volgende voorbeeld kan dit verhelderen: stelt u zich eens voor dat u zichzelf vanwege de angst om fouten te maken, verplicht om per se een paar uur langer (na sluitingstijd) door te werken en het werk zo perfect mogelijk af te leveren; het zou kunnen dat u dit doet omdat het erg lastig voor u is om het werk los te laten.
Door op deze manier “krampachtig” te leven, kunnen we (ongemerkt) in dit soort gedragspatronen vast komen te zitten. Het is niet makkelijk om eruit te stappen en ze te veranderen.

Binnen Psychosynthese Counseling worden deze gedragspatronen ‘subpersonen’ genoemd. Dit zijn kanten van de persoonlijkheid die nodig zijn om het dagelijks leven vorm te geven, maar waar men dus ook in kan doorschieten.
In de persoonlijkheid kan er sprake zijn van allerlei combinaties van subpersonen. Zo kunnen er binnen één en dezelfde persoon (bijvoorbeeld) de volgende subpersonen actief zijn: een vader, een docent, een perfectionist, een faalangstige en een controleur. Al deze subpersonen hebben hun eigen, soms tegenstrijdige, gedachten en gevoelens. Hierdoor kunnen we onze binnenwereld als chaotisch en vermoeiend ervaren.

Als we doorschieten in een of meerdere subpersonen betekent dit dat we ons er te veel mee vereenzelvigen: we vallen er mee samen en denken dat we bijvoorbeeld subpersoon de perfectionist zijn. Dit kan uiteindelijk uitputting tot gevolg hebben en ervoor zorgen dat we in een crisis terecht komen. We zijn niet meer in balans en missen ons innerlijk rustpunt van waaruit met wijsheid gehandeld kan worden.

Het zelf.

Binnen Psychosynthese Counseling wordt dit innerlijk rustpunt ‘het zelf’ genoemd. Dit is het centrum van de persoonlijkheid van waaruit de subpersonen aangestuurd kunnen worden om zo te voorkomen dat we er in vast komen te zitten en er in door zullen schieten. Hierdoor worden we meer en meer onszelf en komen we in contact met onze kwaliteiten zoals kracht, rust en wijsheid.

Psychosynthese is een ervaringsgerichte en hartsverbonden psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli.