hoe het werkt

 

Door uw persoonlijkheid te ontwikkelen aan de hand van Psychosynthese Counseling krijgt u inzicht in uzelf en leert u bijvoorbeeld waarom u altijd op die ene bepaalde manier reageert op wat er in uw omgeving gebeurt en met welke gedachten en emoties dit gepaard gaat.
Om uw gedrag duurzaam te kunnen veranderen, is het belangrijk om te leren hoe u leiding kunt gaan geven aan uw persoonlijkheid.

De onderstaande stappen geven binnen een Psychosynthese Counselingtraject weer wat u kunt doen om uw eigen persoonlijkheid aan te sturen, om een gelukkiger leven te leiden en effectiever te zijn in wat u doet als mens en als professional.

 

– Stap 1: Inzicht krijgen
Allereerst is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in wie u bent, welke subpersonen een belangrijke rol spelen in uw leven en hoe u zich in bepaalde situaties gedraagt. Met dit inzicht kunt u antwoord vinden op vragen zoals: ‘waar komen mijn problemen vandaan?’, ‘wat staat het bereiken of het verbeteren van mijn resultaten in de weg?’ of ‘hoe word ik een betere versie van mijzelf?’.

– Stap 2: Oorzaken herkennen en wegnemen
De oorzaak van de problemen en blokkades wordt weggenomen omdat u gaat herkennen wat de herkomst en achtergronden zijn van de subpersonen (met hun eigen waarden en overtuigingen) die ze veroorzaken. Aan de hand van Psychosynthese-technieken gaat u vaardigheden ontwikkelen die u in staat stellen om de problemen en de blokkades te verhelpen om zo uw kwaliteiten meer te gaan manifesteren in werk en privé.

– Stap 3: Persoonlijkheid aansturen
Om vanuit uw persoonlijke kracht en potentieel te kunnen leven is het belangrijk om uw zelf te leren kennen en te weten hoe u uw persoonlijkheid vanuit dit innerlijk centrum kunt aansturen. Dan bent u in staat om de houding te bepalen die past bij de situatie waarin u zich bevindt en kunt u beslissingen nemen vanuit rust en wijsheid.