psychosynthese

Psychosynthese is een ervaringsgerichte en hartsverbonden psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli, een tijdgenoot van Jung en Freud.

Psychosynthese gaat er vanuit dat ieder mens een centrum heeft dat ‘het zelf’ wordt genoemd. Als je verbonden bent met dit centrum ervaar je rust, stilte en vertrouwen; ook buiten je ‘comfortzone’.

De persoonlijkheid bestaat volgens Psychosynthese uit allerlei Subpersonen. Dit zijn de uitingsvormen die wij in het dagelijks leven nodig hebben om te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de Dichter, de Chauffeur, de Moeder of de Vader, de Accountmanager, de Controleur, de Perfectionist, de Luilak of bijvoorbeeld de Klager.

Veel mensen leiden hun leven vanuit een aantal van deze subpersonen zonder dat ze contact hebben met hun kern, met het zelf. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld leeft vanuit een Perfectionist in combinatie met een Luilak en een Klager. Op uw werk en in uw gezin wilt u dat alles 100% in orde is (Perfectionist); als de situatie het toelaat laat u al het werk uit uw handen vallen omdat u doodmoe bent van het altijd maar nadenken en werken en bent u met geen stok meer in beweging te krijgen omdat u zo verlangt naar rust (Luilak); en als het even kan klaagt u tegen uw vrienden hoe zwaar u het wel niet heeft (Klager).

U ziet het: herkenbaar voor velen van ons maar het veroorzaakt veel onrust. Hoe vind u nu de rust waar u zo naar verlangt? Door op zoek te gaan naar uw kern, uw zelf, uw innerlijke dirigent. Deze is reeds aanwezig, maar zit achter de coulissen te wachten tot u hem inschakelt!

Vergelijk het maar eens met een orkest waarvan de muzikanten hun eigen partijen spelen zonder dat de dirigent hun leiding geeft. U raadt het al, het wordt een rommeltje. Iedereen speelt en blaast door elkaar heen.

Zo is het ook in uw persoonlijkheid; het centrum (uw ‘zelf’) zou als dirigent leiding moeten geven aan uw subpersoonlijkheden (muzikanten) waardoor er een geheel ontstaat en er een gezamenlijk muziekstuk te horen zal zijn. Deze sturing ontbreekt echter bij veel mensen en moet dan ontwikkeld worden met als doel om een synthese te creëren in de persoonlijkheid.

Doet u dit niet, dan is de kans groot dat u zich nooit bewust wordt van uw centrum en u uw leven leeft in een aantal subpersonen. U maakt dan geen gebruik van de potentie die in uzelf aanwezig is.

Veel mensen leven hun leven zonder echt contact te hebben met hun eigen centrum van stilte, rust en wijsheid.

Psychosynthese helpt bij de persoonlijke ontwikkeling door u van uw subpersonen bewust te maken. U gaat zien en ervaren hoe ze uw leven invullen met hun gedachten, emoties, eisen en wensen. Eigenlijk zijn het zelfstandig functionerende persoontjes binnen uw persoonlijkheid. U heeft de keuze om ze te gaan aansturen, om ze verbinden met uw ‘zelf’, uw innerlijke stuurman die bepaalt of een subpersoon een toontje lager moet gaan zingen of zich juist wat meer van zich moet laten horen.

Op deze manier ontwikkelt u uw persoonlijkheid: door vanuit u-‘zelf’ sturing te gaan geven. U gaat veel meer vanuit uw hart en intuïtie leven. U komt tot rust waardoor uw kwaliteiten tot ontwikkeling kunnen komen. U wordt een veel plezieriger en een gelukkiger en completer mens.

Zie ook:
psychosyntheseacademie.nl