Ierland counseling

Als u kampt met problemen zoals burnout-verschijnselen en u wilt zich beter voelen, dan is het Ierland Psychosynthese Counselingtraject iets voor u: het biedt herstel en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling.

Als u oude patronen wilt veranderen, is het heel goed om eens een geheel andere omgeving op te zoeken. Zo stapt u uit de comfortabele zone die enerzijds fijn aanvoelt en bescherming biedt, maar anderzijds verandering kan tegenhouden.

 

In het Ierland Psychosynthese Counselingtraject is er daarom voor gekozen om een 10-daags verblijf in Donegal (Noord-west Ierland) op te nemen. Dit gebied is (onder andere door National Geografic 2017) geroemd vanwege zijn ‘Wilderness’: pure en ongerepte natuur waar je tot jezelf kunt komen.

Dit verblijf in een andere omgeving zal helpen om de verandering in te kunnen zetten die u zo nodig heeft. In een combinatie van individuele en groeps-counselingsessies, tezamen met buitenactiviteiten waarbij fysieke beweging centraal staat, wordt een basis gelegd voor herstel en voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en potentieel.

Naast een 10-daags verblijf in Ierland bestaat het traject uit een aantal counselingsessies in Nederland die dienen als voorbereiding op de Ierland-reis. Na terugkomst in Nederland wordt het traject vervolgd met een aantal counselingsessies die u voorbereiden op terugkeer naar uw werk. Als laatste onderdeel van het traject wordt u begeleid tijdens de eerste twee maanden na uw werkhervatting. Dit heeft als doel om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke veranderingen en inzichten kunt gaan toepassen in het dagelijks leven en dat u niet terugvalt in oude patronen.

Overzicht Ierland Psychosynthese Counselingtraject

– Ter voorbereiding op de Ierland-reis een aantal individuele sessies plaats
– Reis Donegal Ierland, 10 dagen
– Een 7-tal individuele vervolgsessies waarvoor de ervaringen uit de Ierlandreis als basis zullen worden gebruikt
– Een 6-tal werkvoorbereidingssessies om de cliënt voor te bereiden op zijn werkhervatting.
– Om de werkhervatting goed te laten verlopen zal er (voor een periode van 8 weken) wekelijks een individuele sessie plaatsvinden.